Wil jij een steentje bijdragen aan het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. In het Alzheimer Café wordt voorlichting gegeven over de medische en psychosociale aspecten van dementie en de gevolgen ervan. In een aangename, veilige sfeer delen de mensen hun ervaringen met elkaar.

Door een team van professionals (programmacommissie) en vrijwilligers (werkgroep) worden deze avonden voorbereid en georganiseerd.

Als coördinator van het Alzheimer Café zorg je voor de continuïteit van het Alzheimer Café. Je bent de spil in het team en zorgt ervoor dat ieder teamlid passende taken heeft en deze tijdig uitvoert. Je vindt het leuk om mensen te inspireren en te binden aan het Alzheimer Café. Je bent het aanspreekpunt voor de vrijwilligers in het Alzheimer Café. Het bestuurslid Alzheimer Café van het regionale afdelingsbestuur is jouw aanspreekpunt.

Je werkzaamheden zijn:

10 caféavonden per jaar. Coördineren en begeleiden van de vrijwilligers, ondersteunen van de programmacommissie.

Tijdsinvestering

10 avonden per jaar op een vaste avond in de maand (4 uur per avond).

Wij bieden

Ondersteuning waar nodig is en je zal uiteraard worden ingewerkt.

Voor inlichten kun je contact op nemen met ons bestuurslid:

Jacques van den Berg

j.vandenberg@alzheimervrijwilligers.nl