Bezoekdienst

Vrijwilligers van de Alzheimer afdeling Delft-Westland-Oostland bieden ondersteuning bij de zorg voor thuiswonenden mensen met dementie, zodat de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast. De vrijwilliger onderneemt in overleg, activiteiten die passen bij de interesses en mogelijkheden van de mens met dementie. Mantelzorgers kunnen ook voor hen zelf een beroep doen op de Bezoekdienst. In dat geval komt de vrijwilliger om ontspannende activiteiten te ondernemen met de mantelzorger.

Voor informatie over bezoekdienst kunt u ons bellen of mailen.
Telefoon: 06 – 457 121 49
Email: bezoekdienst@alzheimerdwo.nl

Coördinator Bezoekdienst

Jacqueline

Kitty

Rolstoelcursus