Wonen

De dementievriendelijke buurt is beste
oplossing

Opinie
In de verkiezingscampagne werd veel gepleit voor de
terugkeer van bejaardenhuizen. Voor mensen met dementie
is dat niet de oplossing. Investeren in de
dementievriendelijke buurt wel, stelt Gerjoke Wilmink.

Er is onvoldoende zorgpersoneel voor het toenemend aantal
mensen met dementie. Momenteel heeft een op de zeven
mensen een baan in de zorg. Het aantal arbeidskrachten in
de zorgsector kan nog maar beperkt groeien.
Mensen zijn immers ook nodig bij de politie, in het openbaar
vervoer, in winkels en in andere sectoren van de
arbeidsmarkt. Ook daar is een tekort. Tegelijkertijd hebben
we te maken met een groeiende groep ouderen en mensen
met dementie. Er zijn dus andere oplossingen nodig om
mensen met dementie te ondersteunen.
Eigen buurt Net als de meeste mensen willen ook mensen
met dementie gewoon zo lang mogelijk in hun eigen buurt
blijven, in hun eigen huis wonen, in hun eigen bed slapen en
eigen baas zijn. Zij die nog een partner hebben, willen graag
met die partner samenleven. Zo blijft het ook voor mensen
met dementie elke dag weer de moeite waard om op te
staan. En dat kan in een dementievriendelijke buurt. Zo
kunnen zij hun dagelijkse bezigheden zo lang mogelijk zelf
doen. Zelf naar de winkel gaan, zelf naar hun eigen koor of
club gaan. Zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen.
Kortom: blijven meedoen in de samenleving.
Dit vraagt inspanningen van ons allemaal, om rekening te
houden met beperkingen door dementie en om ons aan te
passen. Zucht u al? Denkt u: daar heb ik toch geen tijd voor?
Weet dan dat dit ook over u kan gaan. Want een op de vijf
mensen krijgt dementie. En waarschijnlijk wilt u dan ook
blijven deelnemen aan de samenleving. En dat kan, door te
investeren in dementievriendelijke buurten. In een
dementievriendelijke buurt staan woningen voor een tot
twee persoonshuishoudens, drempelloos en traploos.
Elkaar ontmoeten De indeling van de woning is zo dat deze
aansluit bij mensen met dementie én prettig is voor mensen
zonder dementie. In die buurten zijn veel plekken om elkaar
te ontmoeten, zoals een gezamenlijke buurtkamer of in
gezamenlijke tuinen en parkjes.
De buren en bijvoorbeeld het personeel in de winkels zijn
gewend aan mensen met dementie. Ze zijn getraind. Dit
maakt dat je je als dochter niet ongerust maakt als je vader
met dementie zelf zijn boodschappen doet. Winkels liggen
op rollatorafstand en er is één zorgteam mét een
casemanager dementie. Dementievriendelijke buurten
maken dat we mantelzorgers ontlasten én minder uren zorg
nodig hebben.
Bovendien stelt het verhuizing naar het verpleeghuis uit,
cruciaal met de huidige lange wachtlijsten. Op de korte
termijn vraagt het om investeringen: in de woningen,
ontmoetingsplekken, kennis over dementie, buurtzorgteams
en casemanagers. Maar op de lange termijn besparen we zo
op de zorgkosten. Meer voor elkaar zorgen en zo de zorg
juist ontlasten. Samenleven met mensen met dementie en
zo juist allemaal verrijkt worden.
Het kan. Dus bejaardenhuizen zijn niet de oplossing, maar
de dementievriendelijke buurt. Kortom politici: het is tijd om
te stoppen met praten en eindelijk te gaan doen.
Gerjoke Wilmink is directeur van Alzheimer Nederland.
De dementievriendelijke buurt is beste oplossing
DWO