Geheugenbieb in DOK Delft geopend

Tijdens de drukbezochte opening opende wethouder Joëlle Gooijer onder toeziend oog van directeur Yuri Matteman de geheugenbieb in DOK Delft.

Belangenbehartiger van Alzheimer DWO Mieke van Gorcom vertelde tijdens de opening dat deze geheugenbieb een belangrijke bijdrage kan leveren aan meer begrip voor mensen met dementie en meer kennis over dementie in het algemeen. Op dit moment zijn er in Delft ongeveer 1.500 mensen met deze ongeneeslijke ziekte, en in de komende jaren zal dit aantal verdubbelen.

Wethouder Joëlle Gooijer gaf aan dat de geheugenbieb een welkome aanvulling is voor de dementie vriendelijke gemeente Delft. In de dementievriendelijke gemeente wil je graag dat mensen die de ziekte hebben of mantelzorger zijn of bij iemand met dementie in de buurt wonen, weten hoe ze met deze ziekte om kunnen gaan zodat mensen met dementie een zo goed mogelijk leven kunnen leiden.

Volgens directeur Yuri Matteman kan de geheugenbieb hier ook werkelijk een bijdrage aan leveren. Voor mensen met dementie zijn er behalve boeken over dementie ook fotoboeken van oud Delft in de geheugenbieb te vinden en daarnaast een aantal spellen welke mensen met dementie leuk vinden om te spelen.

Voor familieleden en mantelzorgers is er veel informatie beschikbaar met naast de te lenen boeken en spellen ook de folders van Alzheimer Nederland. Speciale aandacht vroeg hij tenslotte voor de boeken voor peuters en kleinkinderen zoals het boek “Oma’s hoofd is versleten” zodat zij in hun eigen taal leren begrijpen wat er met oma is.