Vanaf maart tot juni voert Alzheimer Nederland het tweejaarlijkse dementiemonitor-onderzoek uit.

De Dementiemonitor is het enige, landelijk onderzoek naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland. De uitkomsten vormen onze grootste bron van kennis over de wensen en behoeften van mantelzorgers. Deze kennis zetten wij in om het gesprek aan te gaan met partijen als zorgverzekeraars, zorgkantoren en de politiek. Zo zorgen we ervoor dat de dementiezorg en ondersteuning verbetert. Wij hopen dat u meedoet aan dit belangrijke onderzoek. Voor de start van het onderzoek zullen wij u hierover verder informeren.