Mama is dood, papa is dement

‘Vertellen we het papa?

Nemen we hem mee naar de uitvaart?

Hoe beschermen we hem, en ons?’

Jaarlijks verliezen circa 4.500 mensen met dementie hun partner.

Omdat de overleden partner vaak de mantelzorger was, staan de familieleden, meestal de kinderen, voor een grote uitdaging: een uitvaart en tegelijkertijd zorg voor de weduw(e/naar) regelen.

Onder deze omstandigheden maakt een dementievriendelijke uitvaartprofessional een essentieel verschil.

Uitvaartprofessionals komen, naast artsen, zorgprofessionals, bewindvoerders en mentoren, buitengewoon veel in contact met mensen met dementie.

Nederland telt op dit moment circa 290.000 mensen met dementie. Zij leven ‘zo lang mogelijk’ of, inmiddels steeds vaker, ‘langer dan mogelijk’ thuis.

Om, ook onder deze buitengewone en kwetsbare omstandigheden, voorbereid te zijn op de ontmoetingen met de mensen met dementie en hun naasten hebben uitvaartverzorgers uit heel Nederland zich in februari en maart gedurende twee dagen laten bijscholen tot Dementievriendelijke Uitvaartverzorger.

Dementievriendelijke Uitvaartprofessionals betrekken mensen met dementie bij afscheid en uitvaart en besparen alle betrokkenen onnodig leed.

Désirée Meisenbourg van Meyer Uitvaartzorg is sinds 20 maart Dementievriendelijke Uitvaartverzorger in de regio.

www.meyeruitvaartzorg.nl

06-13578251

desiree@meyeruitvaartzorg.nl